Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach poszukuje osoby do świadczenia usług w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024.

Usługi  mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością.
Za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

Usługi  mogą świadczyć osoby, które:

  1. posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, lub
  2. posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  3.  zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
    Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu;
  4. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną;

 

Wymagania dodatkowe:
– empatia,
– bardzo dobra organizacja pracy,
– odpowiedzialność,
– wysoka kultura osobista,
– komunikatywność,
– odporność na stres,
– dyspozycyjność,
 

Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy – nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku asystencji nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 436 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 r.

Stawka za 1 godzinę zegarową 41,00 zł brutto

 

Zakres obowiązków:

Do zadań opiekuna należeć będzie w szczególności:

– udzielanie pomocy w zakresie samoobsługi, zabezpieczaniu podstawowych czynności życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmianie odzieży, bielizny osobistej, przygotowywanie posiłków,
– wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pampersów, pieluchomajtek, podkładów o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety,
– organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i inne, a także wsparcie w zakresie komunikowania się z otoczeniem, wypełnianiu ról społecznych oraz pomoc w zakresie przemieszczania się poza miejsce zamieszkania. 
 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karnicach pod numerem tel. 913856152 bądź osobiście.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Koźlik 21-06-2024 07:30:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Koźlik 21-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Natalia Koźlik 21-06-2024 07:30:40