Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przyjmowaniu wniosków o wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach uprzejmie informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.
Druki wniosków można pobrać ze strony BIP lub w wersji papierowej w tut. Ośrodku.

Wnioski prosimy składać za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (ops@karnice.pl), poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przy Urzędzie Gminy lub osobiście w OPS w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e, i art.30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny,
• zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Inne dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia o wysokości dochodu w tym:
W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne do wniosku należy dołączyć:
• oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r. (załącznik do wniosku),
• umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
W przypadku osób pobierających bądź płacących alimenty w 2019 r. do wniosku o wydanie zaświadczenia należny dołączyć:
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Jagielska 26-01-2021 09:14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Jagielska 26-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 26-01-2021 09:41:22