Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

Zarządzenie Nr 8/2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

z dnia 29 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach

 

Na podstawie § 7 pkt 6 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 w ust. 1:

"  pkt.  2 otrzymuje następujące brzmienie: Inspektor ochrony danych"

" pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie: pracownicy socjalni - wieloosobowe stanowisko pracy (Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy  w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 200 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych praca socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ośrodek zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mnie niż 3 pracowników socjalnych ( art. 110 ust. 11 i ust. 12 ustawy o pomocy społecznej)"

" pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie: stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego"

"   pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie: stanowisko asystenta rodziny"

"  dodaję się pkt. 6 w następującym brzmieniu: stanowisko administracyjne"

" dodaję się pkt. 7 w następującym brzmieniu: opiekunki świadczące usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób tego wymagających - wieloosobowe stanowisko pracy"

" dodaję się pkt. 8 w następującym brzmieniu: sprzątaczka".

2. Po § 19 dodaję się § 19a w następującym brzmieniu: " Do zadań inspektora ochrony danych należy pełnienie nadzoru oraz wsparcie doradcze w zakresie:

 1. zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania wynikającymi z przepisów RODO,
 2. oceny skutków dla ochrony danych,
 3. wypełniania obowiązku informacyjnego,
 4. zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku,
 5. ochrony praw osób, których dane dotyczą,
 6. współpracy z organem nadzorczym,
 7. zgłaszania naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą,
 8. prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
 9. prowadzenia rejestru naruszeń,
 10. informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzaniem im w tej sprawie,
 11. monitorowania przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
 12. udzielania zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie  z art. 35 RODO,
 13. pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, gdy przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
 14. przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych".

3. Po § 19a dodaję się § 19b w następującym brzmieniu: " Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:

 1. sprzątanie pomieszczeń biurowych, korytarzy w tym: odkurzanie pomieszczeń, zamiatanie i mycie podłóg, wycieranie kurzu z mebli biurowych i parapetów okiennych, opróżnianie koszy ze śmieci   i makulatury,
 2. zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń w budynku OPS.
 3. dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń
 4. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych, po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z rozeznanych potrzeb.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Katarzyna Jagielska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Jagielska 20-11-2019 10:04:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Jagielska 20-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Jagielska 20-11-2019 10:05:11